Condrobs

شما زیاد مینوشید، با خطر اعتیاد مواجه هستید و یا معتاد هستید؟ در کشور جدید به کمک ضرورت دارید و تحت مشکل روانی هستید؟ کوندروپس در خدمت شما است!  درعرضه های امبولانسی و بستری ما با شما کمک های همراهی، همکاری، غمخواری و معالجوی میشود. این به کشور، سن، دین و مذهب، نظر اندازی جهانی، خاصیت جنسی و شکل اعتیاد ارتباط ندارد.

لطفاً به ما زنگ بزنید و یا به ما یک ایمیل بنویسید. ما خوش میشویم.

تلیفون:  ۱۰۰ ۳۴۱۰ ۰۸۰۰  ( دوشنبه – جمعه – از ساعت ۱۰ – ۱۷ )

0800 3410100

Monday to Friday, 10 to 17 h.

Email